Junko Midori

Junko Midori

If you know more information about Junko Midori help us to improve this page
Birthday: 
1 January 1933, Tokyo, Japan
Birth Name: 
Yoshie Okamoto
Junko Midori was born on January 1, 1933 in Tokyo, Japan as Yoshie Okamoto. She is an actress, known for Naruto: Shippûden (2007), Baiohazâdo: Dijenerêshon (2008) and Kino no tabi: Life goes on (2005).

Junko Midori's FILMOGRAPHY

Naruto Shippuden - Season 21

EPS8

Naruto Shippuden - Season 22

EPS21

Naruto Shippuden - Season 20

EPS24

Naruto Shippuden - Season 19

EPS14

Naruto Shippuden - Season 16

EPS13

Naruto Shippuden - Season 17 [Sub: Eng]

EPS32

Naruto Shippuden - Season 18

EPS19

Naruto Shippuden - Season 14 (English Audio)

EPS25

Naruto Shippuden - Season 15 [Audio: Eng]

EPS28

Naruto Shippuden - Season 13 (English Audio)

EPS35

Naruto Shippuden - Season 12 (English Audio)

EPS18

Naruto Shippuden - Season 10 (Audio: Eng)

EPS22

Naruto Shippuden - Season 11 (English Audio)

EPS24

Naruto Shippuden - Season 8 (English Audio)

EPS24

Naruto Shippuden - Season 9 (English Audio)

EPS20

Naruto Shippuden - Season 7 (English Audio)

EPS8

Naruto Shippuden - Season 6 (English Audio)

EPS31

Naruto Shippuden - Season 3

EPS18

Naruto Shippuden - Season 5

EPS24

Naruto Shippuden - Season 4

EPS17

Naruto Shippuden - Season 2

EPS21

Naruto Shippuden - Season 1

EPS32

Naruto - Season 1 (English Audio)

EPS26
Example Example Example
HD
Country:
Genre:

Junko Midori'S roles

Koharu Utatane
Koharu Utatane